درد دل

اینجا کسی از دوست داشتن چیزی نمیفهمه!

دارم از دوریت میمیرم

چی بگم از دست تو ای روزگار

         ای که در ناپایداری پایدار

            دیگه دستتو بذار تودست من

               به تو چی میرسه از شکست من

                      ازم آرام و بگیرراحت دنیا مو بگیر

                            امااحساسی که من بهش دارم ازم نگیر

                                  اگه گنجی سررهمه جلوی رامو بگیر

                                            اگه دنیا همه کامه همه دنیامو بگیر

                                                    اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر...

     

     

     

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۶/۰۹/۱۳ساعت 16:0  توسط حسین   |